KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży

 

Sprzedawca:
LOB Maria Marciniak, shop@lordsoftheboards.pl

 

Adres do korespondencji i wysyłki zwrotów: 
LOB Maria Marciniak
Winiary 39/3
60-665 Poznan

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

Data zamówienia/odbioru:


Imię i nazwisko konsumenta/ów:

 

Numer konta do zwrotu zapłaty za zamówienie:

 

________________________________________________________
Data i podpis konsumenta1 ( 1w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną)
*Niepotrzebne skreślić

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl